ژاپن و بازسازی طناب نخاعی

محققین ژاپن برای اولین بار  توانسته‌اند با موفقیت از سلول‌های بنیادی جنینی برای پیشبرد بازسازی طناب نخاعی استفاده کنند. فوکوس اصلی این محققین روی منطقه‌ای از نخاع تحت عنوان مسیر قشری نخاعی یا کورتیکواسپینال بود. این ناحیه از فیبرهای عصبی تشکیل شده است که از مغز به نخاع مهاجرت می‌کنند و برای عملکردهای حرکتی ضروری است و آسیب به آن می‌تواند منجر به فلجی شود. در این مطالعه، محققین توانسته‌اند از سلول‌های بنیادی برای پر کردن فاصله ایجاد شده طی آسیب‌های نخاعی استفاده کنند. برای این مطالعه آنها سلول‌های پیش ساز عصبی را جنین‌های رت استخراج کردند و آنها را به بافت نخاعی تمایز دادند. زمانی که این بافت‌ها به رتی که فیبرهای عصبی‌اش آسیب دیده بود گرافت شدند، مشاهده شد که این گرافت‌ها منجر به پیشبرد بازسازی این اعصاب شد و رت‌ها توانستند عملکردهای حرکتی اندام‌های جلویی و عقبی شان را تاحدی به دست آورند. در بخش دیگر مطالعه، محققین سلول‌های بنیادی عصبی انسانی را برای رت‌ها استفاده کردند و مشاهده کردند که این سلول‌ها نیز منجر به بازسازی طناب نخاعی آنها شد. اگرچه این مطالعات به صورت جانوری صورت گرفته است اما محققین امیدوارند بزودی بتوانند از این سلول‌های بنیادی برای درمان ضایعات نخاعی انسانی استفاده کنند. منبع

پاورقی: خیلی وقت بود در جستجوی چلغوز بودم، ولی پیداش نمی‌کردم. تا اینکه تویی پنج‌شنبه بازار محله‌مان دیدمش، کیلویی ۶۴هزارتومان بود، فکر کنم گران قیمت ترین خشکبار و یا آجیل بازار باشه، صد گرم گرفتم تا بفهمم چلغوز چیست و چه مزه و خاصیتی دارد.

بازدیدها: 68

درمان آسیب نخاعی

محققین دانشگاه هوکائیدوی ژاپن با همکاری تیمی از محققین بین‌المللی، سلول‌های بنیادی جنینی تخصص یافته را به طناب نخاعی آسیب دیده رت‌ها پیوند کردند. این سلول‌های بنیادی، سلول‌های پیش ساز عصبی نام دارند که از جنین‌های رت گرفته می‌شوند و برای ایجاد بافت نخاعی هدایت می‌شوند. در مطالعه صورت گرفته ایمپلنت یا گرافت این سلول‌های بنیادی، بازسازی شدید فیبرهای عصبی آسیب دیده را افزایش داد و توانایی رت‌ها در حرکت دادن اندام حرکتی جلویی شان را افزایش داده. زمانی که این تیم تحقیقاتی، سلول‌های بنیادی عصبی انسانی را نیز به این رت‌های آسیب دیده گرافت کردند، نتایج مشابهی بدست آوردند که نشان دهنده پتانسیل بالقوه این سلول‌ها برای گونه‌های متفاوت است. مسیر قشری نخاعی، دسته‌ای از فیبرهای عصبی است که از مغز شروع شده و بعد از گذشتن از ساقه مغز به طناب نخاعی وارد می‌شود. این ساختار برای عملکردهای حرکتی انسان بسیار مهم است. آسیب به این مسیر می‌تواند منجر به فلجی شود. هر چند مطالعات بیشتری برای رسیدن به اطمینان در مورد موفقیت استفاده از سلول‌های بنیادی در بازسازی فیبرهای عصبی نیاز است، اما این مطالعه به نوبه خود شواهد واضحی از نقش سلول‌های بنیادی در بازسازی بافت نخاعی را نشان میدهد. منبع

سرپوش: سال گذشته بعد سونوگرافی فهمیدم که سنگ کلیه و مثانه دارم، هردفعه که سوندم را عوض میکردم یه سنگ بزرک با سوند از مثانه‌ام  خارج میشد، بعضی وقت‌ها اونقدر سنگ بزرگ میشد که کلا مجرام را شخم میزد و موجب خونریزی میشد. بالاخره فهمیدم منشع سنگ‌ها از فلافل‌هایی بود که هر هفته می‌خریدم و می‌خوردیم. پس ابدا فلافل نخورید.

پیری بازسازی طناب نخاعی را بعد از آسیب کاهش می دهد

بازدیدها: 47

بازسازی طناب نخاعی با کشت سه بعدی

سیستم عصبی مرکزی در مهره داران از لوله عصبی تکوین می‌یابد که پایه‌ای برای تمایز به نخاع و مغز است. پروفسور تاناکا و همکاران برای اولین بار رشد قطعه‌ای از طناب نخاعی را از سلولهای بنیادی جنینی موشی در محیط سه بعدی نشان داده‌اند. در این بافت نخاعی، سازماندهی مکانی صحیح نورونهای حرکتی، اینترنورونها و اینترنورونهای پشتی در امتداد محور پشتی شکمی مشاهده شد. این محققین پتانسیل ترمیمی سمندر آکسولوتل را در سطوح مولکولی مطالعه کردند. سمندرهای مکزیکی بعد از آسیب، دارای پتانسیل ترمیم طناب نخاعی و سایر اندام هایشان برای احیای عملکردشان هستند. اما پستاندارانی مانند انسان فاقد این قدرت ترمیم هستند. بازسازی و احیا طناب نخاعی در آکسولوتل در ساختاری سه بعدی مشابه طناب نخاعی  جنینی اتفاق می‌افتد. با توجه به جایگاه شان در بافت، سلولها در طناب نخاعی بازسازی شده میدانند که چه عملی را باید در بافت احیا شده انجام دهند. در این  مطالعه نیز، سلولهای بنیادی جنینی موش درون ماتریکسی سه بعدی قالب گیری شدند و درون محیط تمایز عصبی رشد داده شدند که منجر به تشکیل کلونیهای کیست‌های نورواپی تلیالی شد. این کیست‌ها در مغز میانی و پشتی و در امتداد محور عصبی تشکیل شدند. هدف این مطالعه ایجاد طناب نخاعی بود. به این دلیل آنها اسید رتینوئیک را در روز دوم کشت دو بعدی به محیط کشت اضافه کردند. به دنبال این مطلب، تنها تبدیل شدن بافت عصبی به طناب نخاعی نتیجه حاصله نبود و ایجاد سیگنالهای موضعی شد که برای تشکیل انواع مختلف سلولها در طناب نخاعی لازم هستند. به همین دلیل این محققین ادعا دارند که برای اولین بار توانسته‌اند ساختار لوله عصبی جنینی را شبیه سازی کنند. با توجه به این مطالعه به نظر می‌رسد این محققین گامی دیگر به ایجاد بافت سه بعدی نخاعی و با الگوی اصلی آن برای پیوند به انسان نزدیک شده‌اند. منبع

بازدیدها: 26