واکسیناسیون معلول بستری در منازل

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به موضوع واکسیناسیون کرونا اظهار کرد: در کنار اینکه از وزارت بهداشت برای کمک به واکسیناسیون مراکز تشکر می‌کنیم اما این انتقاد را داریم و می‌خواهیم که این امکان را برای مددجویانی که در خانه‌ها هستند نیز فراهم کنند.

وحید قبادی‌دانا گفت: با شروع واکسیناسیون در کشور، مراکز شبانه‌روزی در اولویت یک قرار گرفتند، از زمان شروع واکسیناسیون ۹۵ هزار دوز واکسن در مراکز شبانه‌روزی تلقیح شده و حدود ۸۰ درصد افراد مقیم در مراکز شبانه‌روزی توانبخشی واکسن کرونا را دریافت کردند و حدود ۷۰ درصد از کسانی که دوز اول را دریافت کردند، دوز دوم را نیز دریافت کردند که این کار ادامه دارد. این موضوع باعث شده که در قیاس با چهار ماه اول سال ۹۹، در چهار ماه ابتدای سال ۱۴۰۰، ۸۳ درصد فوتی‌ها کاهش و ۹۱ درصد ابتلا در مراکز شبانه‌روزی کاهش یابد که شرایط نسبتا بهتری را فراهم کرده است.

قبادی‌دانا افزود: در مجموع باتوجه به اینکه حدود ۸۵۰۰ نفر از این افراد طی ۱.۵ سال مبتلا شدند، حدود ۵۰۰ نفر فوت کردند، اما تقریبا بیش از ۷۵۰۰ نفر از آنها درمان شدند. نگرانی که اکنون داریم در ارتباط با افراد دارای معلولیتی که در خانه هستند، است. از ماه‌ها قبل نامه‌نگاری‌هایی با وزارت بهداشت انجام شد و در کمیته‌های وزارت بهداشت حضور داشتیم. در کنار اینکه از وزارت بهداشت برای کمک به واکسیناسیون مراکز تشکر می‌کنیم اما این انتقاد را داریم و می‌خواهیم که این امکان را برای مددجویان که در خانه‌ها هستند، فراهم شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور اظهار کرد: از یک میلیون و ۵۵۰ هزار فرد دارای معلولیت و ۲۴۰ هزار زن سرپرست خانوار و خانواده‌های آنها که تحت پوشش هستند، حدود ۵۵ هزار معلول شدید و خیلی شدید وابسته به بستر و دارای ضایعه نخاعی داریم که در خانه‌ها هستند و درخواست داریم تا این امکان فراهم شود که برای آنها تلقیح واکسن صورت گیرد. امید است پیگیری‌ها به نتیجه برسد. منبع

بازدیدها: 113

از پسرم

همسرم امیرفرهاد را برد درمانگاه و واکسن‌های دوماهگیش را زد. این واکسن‌های بسیار دردناک را به هر دو ران بچه میزنند و برای اینکه وقتی بچه خوابیده محل تزریق درد نگیره، واکسن را روی ران تزریق می‌کنند. برای تسکین درد بچه، دکتر قطره استامنیفن تجویز کرده بود، که شکر خدا خیلی خوب بچه را آرام می‌کرد، اما در ساعات اول پسرم خیلی درد داشت و بسیار سوزناک و دردناک گریه می‌کرد، بالاخره طاقت من تمام شد و منم شروع کردم به آب‌غوره گرفتن. همسرم از رفتارم شاکی شده بود و میگفت: عوض دلگرمی دادن داری گریه میکنی؟ حالا من باید امیرفرهاد را آرام کنم یا باباشو؟

روز بعد واکسن زدن امیرفرهاد، دختر همسرم زنگ زد و گفت: دیشب خواب دیدم امیرفرهاد اومده تو بغلم و گریه و شکایت میکنه و میگه: مامان منو جیز کرده.

پسآمد: شیرین‌ترین لحظه‌های زندگیمان را امیرفرهاد داره بهمون می‌بخشه. خدای خوبم شکرت.

بازدیدها: 35