جفنگ

دیدید توی تلویزیون یا رادیو تبلیغ می‌کنند موقع مسواک زدن شیر آب را باز نگذارید و با یک لیوان آب مسواک بزنید!! فکر می‌کنید این کار ممکنه؟ شما وقتی مسواک می‌زنید چقدر آب مصرف می‌کنید؟ نمی‌خواد بگید، خودم میدانم: تمام دستشویی و صورت‌تان را کف‌مال و تف‌مال می‌کنید و دست کم یه مقدار متنابهی آب را اصراف می‌کنید. من شب‌ها قبل خواب توی رخت خواب مسواک میزنم اول با خمیردندان مسواک میزنم بعد یه‌بار دیگه بدون خمیر مسواک میزنم، کل آب مصرفیم کمتر از یک لیوان میشه.

ته‌بندی: هر روز یک کالا کمیاب میشه و قیمتش برای خیلی‌ها کمرشکن میشه، البت این طبیعیه و ملت همه دیگه عادت دارن!! باز خوبه مقامات وزارت بهداشت به فکر ملت بودن و برای تسکین درد ملت قطع برق را تجویز کردن؟؟

بازدیدها: 17