شیطان رجیم

در سرزمین وحی وقتی ملت صدای اذان را می‌شنوند همه چیز را رها می‌کنند و مشغول نماز میشن، میدانید چرا اونا اینطورین؟ روحانی یک کاروان حج میگفت: ساکنان سرزمین وحی گمراه هستند، به همین دلیل عبادات اونها مقبول درگاه احدیت نیست پس شیطان وقتش را برای فریب دادن اونها حروم نمیکنه، بلکه شیطان تمام وقتش را برای فریب دادن ما خرج میکنه! اون روحانی میگفت: اونها بعد حمد در نماز آمین میگن تا خدا اونها را به راه راست هدایت کنه و ما چون هدایت شده هستیم آمین نباید بگیم.

پیوست: در دنیا یک و نیم میلیارد مسلمان هست و من چه خوش‌شانس بودم که در بین صد میلیون آمین نگو هستم.

بازدیدها: 28