تبدیل سلول پوست به نورون‌ حرکتی

درمان آسیب نخاعی

انتظار بسر آمد

تزریق نخاعی سلول های بنیادی

ایجاد بافت عصبی سه بعدی

ترمیم دم مارمولک و درمان آسیب نخاعی

باززایی اعصاب آسیب‌‌دیده با مواد شیمیایی و درمان ‌ژنتیکی