حساسیت و سوزش کف پا

مدت زیادی بود که کف پای چپم حساس شده بود و تا کفش می‌پوشیدم، حس می‌کردم پام را کردم تو خرده شیشه، این حالت موجب می‌شد طرف راست سر و صورت و گردنم عرق کنه، و حتی با وجود سوند، ادرارم تخلیه نشه. خیلی با این موضوع درگیر بودم. سریع‌ترین علاج موقتی این مشکل بیرون آوردن پام از کفش و گذاشتن پام روی فرش بود. چند روز پیش داشتم به این مشکل فکر می‌کردم یاد زمانی افتادم که پوست دست خشک میشه و ترک میخوره، سوزش و درد پوست خشک شده و ترک خورده را فقط چرب کردن تسکین میده و همین کار تنها راه درمان تا بهبود کامل است. با توجه به این نکته به همسرم گفتم کف پام را با پماد ویتامین آ+د چرب کنه. خوشبختانه این کار نتیجه بسیار خوبی داشت و آبی بود بر روی آتش.

بازدیدها: 211