معکوس کردن آسیب نخاعی

به دلیل فقدان درمان موثر، آسیب نخاعی را مخرب ترین عارضه ترومایی میدانند. اخیر مطالعه‌ای انجام گرفته که نشان میدهد فعال سازی سلول‌های بنیادی پیش‌ساز اپاندیمی مشتق از طناب نخاعی آسیب دیده با استفاده از مکانیسم‌های مربوط به سلول‌های بنیادی اندوژن میتواند به احیای عملکرد عصبی نخاع آسیب دیده کمک کند و بدین ترتیب فلجی ناشی از آسیب نخاعی را معکوس کند. منبع

پسینه: شما که تحمل یک ساعت دوری از گوشی‌تو نداری و در روز جهانی معلولین، پیام منتشر میکنی: روز جهانی معلولین مبارک، معلولیت محدودیت نیست، خواستن توانستن است و از این دست حرف‌ها، خوبی!؟!

بازدیدها: 108