تقدیر و تشکر

بسمه تعالی


رییس جمهور محترم جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد نظر به اینکه اقدام شجاعانه و خداپسندانه‌ی شما در اجرای قانون هدفمند نمودن یارانه‌ها موجب خرسندی و امتنان اینجانب گردید بدین وسیله مراتب قدردانی و تشکراهای فائقه آتشین خود را با بوسیدن دستان تلاشگر و گل روی مثل ماه حضرت عالی اعلام میدارم و امیدوارم
پروردگار متعال به شما تندرستی همراه با طول عمر با عزت و احترام و توفیق روزافزون عنایت بفرمایند.

 ‏۱۸، محرم‏ ‏، ۱۴۳۲ ه ق

بازدیدها: 106