روش نوین دارو رسانی به نخاع آسیب دیده

هیدروژلی سلول‌های بنیادی را درون ماتریکس عصبی در خود جای داده و به سلول‌ها اجازه می‌دهد تا در داخل بدن عمر بیشتری داشته باشند تا بتوانند زمان بیشتری را برای بهبودی نخاع آسیب دیده داشته باشند.

هیدروژل‌ها ژل‌های متورم در آب هستند. این مانند ژله است، اما به جای قند و رنگ غذایی، حاوی اجزای ماتریس بافت خارج سلولی موجود در بدن شما است.

مطالعات قبلی عمدتا بر روی قرار دادن مستقیم سلول‌ها در محل‌های آسیب بدون ماتریس برای قرار دادن آنها متمرکز بوده است. بسیاری از روش‌های درمانی پیوند سلول در زمینه ترمیم نخاع مورد مطالعه قرار گرفته است، اما از آنجا که آنها مستقیماً به محل ضایعه پیوند می‌شوند، سلول‌ها در آن محیط خیلی زنده نمی‌مانند. با قرار دادن آنها در هیدروژل‌های ماتریس، سلول‌ها بهتر زنده می‌مانند و آنها می‌توانند اقدامات احیا کننده خود را برای مدت طولانی تری انجام دهند.

سکوی تحویل این دارو امکان ترمیم بافت آسیب دیده نخاع و بازسازی آکسون‌ها را با تأمین پروتئین برای جلب مجدد سلول‌ها فراهم می‌کند. آسیب‌های نخاعی اغلب منجر به اختلالات قابل توجهی در فعالیت‌های روزمره زندگی می‌شود، و استراتژی‌های درمانی فعلی بر مدیریت بیماری در مقابل بهبود آن متمرکز هستند. استراتژی‌های فعلی عمدتا فقط مدیریت درد هستند، ماهیت آنها تسکینی است. هدف این است که این سیستم عامل از آنچه در حال حاضر در کلینیک موجود است موثرتر باشد و ما را یک قدم به بهبود عملکرد واقعی نزدیک کند.

تحویل سلول‌ها در داخل هیدروژل باعث ماندگاری و عملکرد آنها می‌شود. این درمان همچنین برای به حداقل رساندن درد برای گیرندگان طراحی شده است. از آنجا که این یک هیدروژل تزریقی است، می‌توان آن را به روشی کم تهاجمی تحویل داد، که برای افرادی که تحت درمان هستند آسان‌تر است. سنتز هیدروژل همچنین به بسیاری از مواد شیمیایی سخت احتیاج ندارد، بنابراین عوارض جانبی سیتوتوکسیک وجود نخواهد داشت، به این معنی که در سلول‌های بنیادی نیز آسان‌تر خواهد بود. سلول‌های بنیادی همچنین فاکتورهایی ترشح می‌کنند که باعث بازسازی سلول می‌شوند، بنابر این امید این است که به مدیریت‌های مکرر نیاز نخواهد داشت. هر کسی که آسیب عصبی ناتوان کننده داشته باشد در نهایت می‌تواند از این کار بهره‌مند شود. این سیستم عامل بسته به بیماری یا آسیب خاص قابل تنظیم است، بنابراین به طور بالقوه می‌تواند در بسیاری از آسیب‌های آسیب شناختی یا آسیب‌زا مانند آسیب‌های مغزی آسیب دیده یا ضایعات غضروف اعمال شود. منبع

بازدیدها: 125