از پسرم

همسرم امیرفرهاد را برد درمانگاه و واکسن‌های دوماهگیش را زد. این واکسن‌های بسیار دردناک را به هر دو ران بچه میزنند و برای اینکه وقتی بچه خوابیده محل تزریق درد نگیره، واکسن را روی ران تزریق می‌کنند. برای تسکین درد بچه، دکتر قطره استامنیفن تجویز کرده بود، که شکر خدا خیلی خوب بچه را آرام می‌کرد، اما در ساعات اول پسرم خیلی درد داشت و بسیار سوزناک و دردناک گریه می‌کرد، بالاخره طاقت من تمام شد و منم شروع کردم به آب‌غوره گرفتن. همسرم از رفتارم شاکی شده بود و میگفت: عوض دلگرمی دادن داری گریه میکنی؟ حالا من باید امیرفرهاد را آرام کنم یا باباشو؟

روز بعد واکسن زدن امیرفرهاد، دختر همسرم زنگ زد و گفت: دیشب خواب دیدم امیرفرهاد اومده تو بغلم و گریه و شکایت میکنه و میگه: مامان منو جیز کرده.

پسآمد: شیرین‌ترین لحظه‌های زندگیمان را امیرفرهاد داره بهمون می‌بخشه. خدای خوبم شکرت.

بازدیدها: 35

ترس من

برای دیدار با دوستم رفته بودم مغازه‌‌اش، با هم از هر دری حرف می‌زدیم که…. یه آقای سیبیلو با قدی میانه آمد داخل، خوب که دقت کردم دیدم این آدم را خوب می‌شناسم، سریع از جام بلند شدم و بغلش کردم و کلی ماچش کردم و بهش گفتم آقا من خیلی به شما علاقه دارم و باید اقرار کنم که کلی خاطرخواه شما هستم، اصلا بیژن خان شما کجا؟! جنوب شهر تهران کجا؟! آقای مرتضوی بعد کلی تواضع هنرمندانه گفت کاری برام پیش آمده و باید به این آدرس برم راه را هم بلد نیستم، گفتم نگران نباش خودم دربست در خدمت شما هستم، سوار موتورش کردم و بردم به جایی که می‌خواست رسوندمش و شب هم بردمش منزل خودمان و کلی از وجودش لذت بردم.

پسوند: من یه بار رفتم قزوین، آیا قزوینی شدم؟ شاید هم در زندگی‌های قبلیم در قزوین هم میزیستم؟ یا نکنه خدایی نکرده بیژن قزوینی بوده؟ اگه اینطوری باشه وای بر من!؟ کاشکی دخترهای کلیپ‌های اندی میآمدن به خوابم که الآن بجای این برزخ بیم‌ناک در رویایی دل انگیز می‌بودم.

بازدیدها: 28