شیرین کاری

عید سعید فطر مبارکه؟!!؟ اون هم در روزی که بنده وقت ملاقات با دکتر صابری داشتم؟!!؟ از قبل می‌دونستیم که در چنین وضعیتی باید فردای اون روز بریم پیش دکتر، آمآاا حسآب شیرین کاری دولت را نکرده بودیم؟!!؟ حالا باید دید که دکتر با بیماران وقت گذشته چه میکنه؟؟ نتیجه‌ی ویزیت دکتر دو جواب بیشتر نداره: حالت۱_ اگر دکتر من را برای درمان بپذیره اولِ بدبختیه که با ترس از بیهوشی و عمل طولانی شروع میشه و با مراحل سخت و طولانیِ فیزیوتراپی ادامه پیدا میکنه، یواش یواش دردهایی که تا حالا به دلیل قطع ارتباط اعصاب فهمیده نمی‌شدن هم آشکار میشن و دهن آدم را سرویس مجاز میکنن. حالت۲_ دکتر من را رد کنه، که احتمالش بسیار بسیار زیاده، در این صورت هیچی برام تمام نمیشه، چون من خودم را برای تا آخر عمر اینطوری زندگی کردن آماده کردم، راستش شاید اینطوری یه‌کم از حالت اول جلوتر هم باشم، من بیشتر بخاطر دل خانواده میرم پیش دکتر صابری، وقتی خیال خانواده از بابت درمان من توسط دکتر صابری راحت بشه، دستم برای تصمیم گیری برای آینده‌ام بازتر میشه.

ته‌بندی: دوستان ساندیس خور نگران سلامت ساندیس‌های توی بازار و خودشون نباشن، من اگر خوردم و لرزیدم ایراد از اندرون من استش.

۵ صفحه عکس بسیار مفید مربوط به وسایل توان‌بخشی

بازدیدها: 46