آرشیو دسته اخبار ترميم نخاع

احیا عملکرد نخاع آسیب دیده

ترمیم آسیب نخاعی

کاهش درد و اسپاسم در بیماران نخاعی و قطع عضو

درمان MS

از پوست تا مغز

جایگزین بافت نخاعی آسیب‌دیده

مطالعات بالینی سلول بنیادی

بهبود آسیب نخاعی

سلولهای بنیادی مشتق از چربی

برنامه ریزی سلولهای بنیادی