آرشیو دسته بهداشت و سلامت

گسترش غیرقانونی درمان از طریق سلول‌های بنیادی

توانایی راه رفتن نخاعی‌ها

پیوند و ترمیم نخاعی

احیا عملکرد نخاع آسیب دیده

ترمیم آسیب نخاعی

کاهش درد و اسپاسم در بیماران نخاعی و قطع عضو

درمان MS

از پوست تا مغز

مته بر خاکشیر

طب سوزنی و سلولهای بنیادی