تو پیاده‌رو

با ویلچر برقیم از شمال بسمت جنوب تو پیاده‌رو خیابان ولیعصر تهران حرکت میکردم و لوازم ورزشی را سیر میکردم. یجا ورود کوچه‌ای به خیابان موجب بالا و پایین شدن سطح پیاده‌رو بصورت یک پله کوچک شده بود، برای عبور از اون پله، ایستادم و یکم اون سطح را برانداز کردم، امن‌ترین قسمتش برای عبور بسلامت، نزدیکترین‌جا به دیوار بود، در اون قسمت یه پسر ده ساله‌ی چاق و یه مردی ایستاده بودن، بهشون گفتم: میرید کنار ردشم؟ رفتن کنار، در حین رد شدنم پسره به مرده گفت: اینهمه راه اومده از اینجا رد میشه!؟ منم برگشتم طرفش و بهش گفتم: اگه از اونور میرفتم شاید ویلچرم از پشت برمیگشت، رد شدن از اونجا برای شما چیزی نیست اما برای من این پله مثل قطره‌ باران تو لونه مورچه است، آخر خطابه‌ی قرام انگشتامو شبیه هشمت فردوس تو سریال ستایش کردم و با خنده و شوخی به پسره گفتم: افتاد.

پاپوش: خدا را شکر، خدا درهای رحمتشو باز کردو باران خوبی بارید، ایشاالله دل همه شاد و گرم به عشق باشه.

رسیدیم پشت در خونه ، کلید نداشتم به داداشم میگم کلیدتو بده، میگه میخوای درو باز کنی؟ میگم پَـــ نَ پـَــــ میخوام بدمش به حسین تهی از معطلی درش بیارم….

رفتم جلسه ثبت نام ۱ساعت وایسادم.یارو اومده میگه میخوای ثبت نام کنی؟ پـَـــ نَ پـَـــ اومدم حالتو احوالتو سفید رویتو سیه مویتو ببینم بروم..

تو اتاق عمل نوزاد تازه به دنیا اومده به دستیار میگم چاقو رو بده میگه میخوای بند نافو ببری؟ پـَـَـ نَ پـَـَــــ میخوام رقص چاقو کنم از مامان بچه شاباش بگیرم!!

۲ساعته از بیرون صدای قار قار میاد…داداشم میگه صدای کلاغه؟میگم: پــَ نَ پـــَ قناریه متال میخونه!

دوستم در یخچالو باز کرده,دیده هیچی توش نیس,میپرسه:واقعاخالیه!؟میگم پَــ نَ پَـــ هیدنشون کردیم که غریبه ها نبیننشون

 دوستم تو خونه خوابیده بود داداشم از راه اومده میگه خوابه؟ میگم پَـــ نَ پَـــ رفته رو اسکرین سیور لگد بزنی روشن میشه!!!!داشتم میرفتم باشگاه وسط راه یادم اومد یه چیزی رو یادم رفته، برگشتم خونه.در زدم داداشم در رو باز کرده با تعجب میپرسه حامد تویی؟!!!نرفتی باشگاه؟ میگم:پَــــ نَ پَــــ حامد رسید من دیلیوریشم

بازدیدها: 1590

فصل عاشقی

همیشه بهار را خیلی دوست داشته و دارم، بنظر من بهار زیباترین فصل ساله، امسال بهار زیباتر و جذاب‌تر از هر سال بنظرم میاد، نمیدونم چرا؟ احتمالا دلیل‌اش عوض کردن شیشه‌های اطاقه. با وجود اینکه تا سال گذشته همیشه بابام کلی قناری داشت و همیشه صدای چه‌چه قناری تو گوش‌مون بوده اما هیچ چیز مثل شنیدن صدای جیک‌جیک گنجشک‌ها و جقول بقول کردن فنج‌های درختی نمیشه، اخیرا تهران پر شده از بلبل خرما، صداشون بلند و باحاله، به من که خیلی انرژی میده‌، صدای بلبل خرما مثل صدای جیرجیر پنجره‌های کشویی آلومینیومی وقت باز و بسته شدنه. جالب اینه که اگه با دهن صدای بلبل خرما را تقلید کنید جوابتون را میده و بعد میره برا دوستاش تعریف میکنه یه آدمه خنگول را سر کار گذاشته بودم. صدای یاکریم من را یاد ظهرهای داغ تابستان‌های کودکی میاندازه. بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه همه دارند عاشقی میکنند در فصل عاشقی طبیعت. امیدوارم عاشق باشید و طبیعی

پسرفت: اردیبهشت واقعا زیبا و بهشتیه، هرکسی در این ماه رفته شمال تو کف شکوفه‌های بهار نارنج مونده، اگه کسی تاریخ دقیق این رویداد را میدونه، بگه، شاید ما هم بریم جهت…..

شعر و ترانه‌ و موسقی‌های اصیل در: کوله باری از ترانه


ترفند: استفاده حرفه‌ای تر از کی‌برد

ابتدا قصد داریم به معرفی چند کلید
کاربردی در محیط ویندوز بپردازیم که با استفاده از آنها می‌توانید تنها با دو کلید، یکی از برنامه های موجود در ویندوز را فراخوانی کنید. این کلیدها می‌توانند سرعت شما را در کار با کامپیوتر بالاتر ببرند و شما را حرفه ای تر جلوه دهند.

• شما می توانید با نگه داشتن کلیدwindowsو در همان حالت که آن کلید را نگه داشته اید کلید Eرا بزنید مشاهده می کنید که MYCOMPUTER فعال می شود .

 • با نگه داشتن کلیدwindows،کلید Dرا بزنید مشاهده می کنید که
SHOW DESKTOP
نمایان می شود.برای آنکه با مفهوم این جمله آشنا شوید قبل از اجرا این ترفند یک پنجره مانندMYCOMPUTERباز داشته باشید. بعد از اجرای این ترفند می بینید که صفحه فعال شما به صورت HIDEN
قرار می گیرد.

 • با نگه داشتن کلیدWIDNOWS،کلید Rرا بزنید مشاهده می کنید که پنجره RUNدر سیستم شما اجرا می شود.

 • با نگه داشتن کلیدwindows،کلید Fرا بزنید مشاهده می کنید که پنجره
SEARCH
برای شما فعال می شود .

 • با نگه داشتن کلیدwindows،کلید Uرا بزنید مشاهده می کنید که برنامه
UTILITY MANAGER
فعال می شود .

 • اگر همین ترفند را برای سایرکلیدها امتحان کنید خواهید دید که اگر برنامه ای در DESKTOPداشته باشید که ابتدای آن با همان حرفی که شما زده اید شروع شود اجرا می شود. در بخش دوم به نحوه استفاده ازکی‌برد برای سرعت بیشتر در انجام عملیات‌هایSTANDBY ، HIBERNATE ، LOGOFF ، RESTART ، SHUTDOWNو SWITCH USERمی پردازیم.بدین منظور:

 • برایSHUTDOWN: برایSHUTDOWNنمودن سیستم با کی‌برد ، ابتدا کلید windows را فشارداده و پس از نمایش منوی STARTحرف U انگلیسی را دوبار با اندکی مکث می‌زنیم. خواهید دید که سیستم خاموش می‌شود.

 • برایRESTART:برایRESTARTنمودن سیستم با کی‌برد، ابتدا کلید windowsرا فشار داده و پس از نمایش منوی STARTاین بار کلیدهای Uو سپس Rرا با اندکی مکث بزنید. خواهید دید که سیستم RESTARTمی‌شود.

 • برایSTANDBY: برایSTANDBYنمودن سیستم با کی‌برد، ابتدا کلید windowsرا فشار داده و پس از نمایش منوی STARTاین بار کلیدهای Uو سپس Sرا با اندکی مکث فشار دهید، خواهید دید که سیستم STANDBYمی‌شود.

 • برایHIBERNATE: برایSTANDBYنمودن سیستم با کی‌برد، ابتدا کلید windowsرا فشار داده و پس از نمایش منوی STARTاین بار کلیدهای U
و سپس
Hرا با اندکی مکث می‌زنیم ، خواهید دید که سیستم HIBERNATE
می‌شود.

 • برایLOGGOFF: برایLOGGOFFنمودن سیستم با کی‌برد، ابتدا کلید windowsرا فشار داده و پس از نمایش منوی STARTاین بار کلید Lرا دوبار با اندکی مکث می‌زنیم. خواهید دید که سیستم LOGOFFمی‌گردد.

 • برایSWITCH USER: برایSWITCH USERنمودن سیستم با کی‌برد ، ابتدا کلید windowsرا فشار داده و پس از نمایش منوی STARTاین بار کلیدهای Lو سپس Sرا با اندکی مکث می‌زنیم ، خواهید دید که سیستم
SWITCH USER
می‌گردد.

بازدیدها: 19