احکام شرعی

سؤال: فردی که از گردن قطع نخاع شده باشد و خود قادر به انجام اعمال وضو نباشد چگونه باید وضو بگیرد؟ جواب: اگر ممکن است باید نایب بگیرد.

سؤال: یکی از شرایط وضوء پاک بودن محل وضوء است حال اگر فرد قطع نخاع از گردن امکان شستن و تطهیر آن را نداشته باشد وظیفه‌اش در گرفتن وضوء چیست؟ و این در صورتی است که نایب هم در دسترس نیست؟ جواب: اگر به هیچ وجه نمی‌تواند اعضای وضوء را تطهیر نماید تیمم کند.

سؤال: آیا برای هر وضوء باید سند و کاندوم را به علت نجس بودن از مجرای ادرار جدا کرد و سپس وضوء گرفت، باتوجه به اینکه تعویض و تهیه آن مشقت دارد؟
جواب
: تعویض کاندوم و تطهیر بدن در وقت وضوء گرفتن لازم نیست.

سؤال: نجس بودن کاندوم و کیسه ادرار آیا برای وضوء گرفتن اشکال دارد؟ جواب: نجس بودن کاندوم و همراه داشتن کیسه ادرار مضر به صحت وضوء نیست.

سؤال: وضوء گرفتن با کیسه ادرار که درون آن ادرار است چه حکمی دارد. جواب: نجس بودن کاندوم و همراه داشتن کیسه ادرار مضر به صحت وضوء نیست.

سؤال: آیا فرد قطع نخاع در هنگام وضوء علاوه بر اعضای وضوء که می‌باید پاک باشد دیگر قسمت‌ها مانند اطراف مخرج بول یا غائط نیز باید عاری از نجاست باشد این درحالی است که دفع ادرار و مدفوع در اختیار ایشان نمی‌باشد و خود به خود بدن نجس می‌شود؟ جواب: در وقت وضوء گرفتن لازم نیست سایر بدن پاک باشد.

سؤال: افراد قطع نخاع از گردن معمولاً همراه خود کیسه‌های ادرار دارند و اکثر مواقع بول آنها در حال ریزش است و داریم که درهنگام وضوء محل بول و غائط باید پاک باشد وحدث باعث بطلان وضوء می‌شود، تکلیف این گونه افراد در وضوء چیست؟جواب: اگر در تمام وقت نماز خروج بول استمرار دارد با یک وضوء می‌توانند نماز بخوانند مگر اینکه
حدث دیگری غیر از بول واقع شود که در این صورت باید برای آن وضوء بگیرند.تمام احکام وضوء خاص معلولین:قسمت۱ قسمت۲قسمت۳

پاپوش: این شخصی که به این  سؤال‌ها جواب داده حتی عکس یه نخاعی را هم ندیده، چه برسه به اینکه بخواهد اطلاعاتی در مورد اونها داشته باشه، بنظر من بهترین مرجع برای انجام واجبات خود آدم استش،.

بازدیدها: 1708