استفاده رایگان معلولین و جانبازان از مترو و اتوبوس

با هدف توسعه و گسترش شبکه یکپارچه حمل و نقل عمومی چندوجهی و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و با عنایت به مصوبات شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر ضرورت ارائه کارت بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی ترکیبی، انواع کارت بلیتهای الکترونیک به شرح زیر در دست صدور است:

 • کارت اقشار خاص ویژه جانبازان ۲۵% به بالا، معلولین و والدین و همسران شهدا به صورت رایگان. (جانبازان اعصاب و روان با هر درجه از جانبازی می توانند این کارت را دریافت نمایند)

 • کارت منزلت ویژه سالمندان با تخفیف ۹۰%.

 • کارت ویژه افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی با تخفیف ۵۰%.

 • کارت بلیت مخصوص استفاده در شبکه حمل و نقل اتوبوسرانی با تخفیف ۳۰%.

 • کارت بلیت مخصوص استفاده در شبکه حمل و نقل مترو با تخفیف ۲۵%.

 • کارت بلیت دو منظوره جهت استفاده در شبکه حمل و نقل مترو و اتوبوس با تخفیف ۲۰%.

همچنین این کارت بلیت ها به نام شخص درخواست کننده صادر شده و محدودیت های صدور کارت نیز برای اشخاص به شرح زیر است :

 • مدت اعتبار استفاده از کارتهای فوق الذکر یک سال یا مصرف سقف مجاز استفاده هر کارت است.

 • برای هر شخص فقط یک نسخه از کارت بلیت یکساله مترو و یک نسخه از کارت بلیت یکساله اتوبوس صادر می شود.

 • برای شخصی که کارت بلیت دو منظوره صادر شده باشد هیچ یک از کارت بلیت های تک منظوره صادر نخواهد شد.

 • برای شخصی که هر یک از کارت بلیت های تک منظوره صادر شده باشد. کارت بلیت دو منظوره صادر نخواهد شد.

 • کارت بلیت منزلت همان کارت بلیت دو منظوره است که با %۹۰ تخفیف برای دارندگان کارت منزلت صادر می شود.

 • استفاده از این کارت بلیت ها فقط برای صاحب کارت مجاز است.

 • امکان شارژ مجدد کارت بلیت قبل از موعد سررسید یکساله کارت وجود ندارد.

 • با توجه به اینکه اطلاعات شخصی روی کارت درج می شود در حفظ و نگه داری کارت کوشا باشید.

 • کارت صادر شده استرداد نخواهد شد.

 • کارت بلیت فقط به صاحب آن با ارائه اصل کارت ملی تحویل خواهد شد.

 • در صورت ثبت ورود و خروج در گیتهای مترو، مبلغ کسر شده از کارت بلیت به تناسب مسافت طی شده و در غیر این صورت برای طولانی ترین مسیر خواهد بود.

 • در موارد شکسته شدن، خوانده نشدن و یا به سرقت رفتن کارت جهت پشتیبانی به ایستگاه های ( …. تحویل دهنده کارت منزلت ….) مراجعه فرمایید.

برای راهنمایی دریافت کارت بلیط استفاده رایگان از مترو و اتوبوس، جانبازان بالای ۲۵درصد و معلولین زیر نظر سازمان بهزیستی، اینجا کلیک کنید

بازدیدها: 1377