سالنامه

آورده‌اند، دل تکانی از خانه تکانی واجب‌ترِ است. اما بنظر من افکار تکانی اوجب واجباته.

سعی کردم در سال گذشته افکار و رفتارم را متحول کنم، اما به مطلوب رسیدن تلاش بی‌نهایت طلب میکنه و باید تلاشم را به میزانی افزون کنم که رفتارم به حد مطلوبم برسه.

به استقبال روزی نو، ماهی نو، فصلی نو، سالی نو میرویم، این اتفاقی خجسته است، که باید با تحولی درونی منجر به بهترین اتفاقها شود، و این شدنی نیست مگر با بیداری و هوشیاری فکر و ذهن.

به خودم قول میدهم سال جدید را بهترین سال عمرم بسازم و از هر نظر تحولی شگرف و چشمگیر در زندگی خودم و خانواده‌ام ایجاد کنم.

هر روز بخودم میگویم:
از امروز لذت ببر.امروز یه هدیه ازطرف خدا برای تو می‌باشد، پس شکر گزار داشته‌هایت باش.

هر روز خودت را از نو بساز.

مثل یک قهرمان و حرفه‌ای فکرکن

باور و اعتقاد تو رییس مغز تو است، مثبت فکر کن اتفاقات مثبت حتمآ رخ خواهند داد

ندای درونت تشکیل دهنده واقعیت توست. باور تو احساس تو را میسازد. باورمنفی تو دزد موفقیت توست.

هدف و رویاهای بزرگ تو نشاندهنده مسیر تو بسوی آینده است.

کسی که هدف دارد دل به وسوسه های مسیر نمیدهد

از شکستها و تجارب خود پلکانی بسوی پیروزی بساز.

قدرت نفوذ کلام شما برای خودتان هفده مرتبه از قدرت کلام دیگران نسبت به شما قویتر است، پس مثبت اندیش و کمال گرا باش

من عالیم
من بی نظیرم
من حتما موفق خواهم شد

من هر روز بهتر از قبل می‌شوم

بازدیدها: 44