میشه

یه مثل آذری میگه: خدا آدم را گرگ بکنه اما پدر و مادر نکنه!؟ من هرچی فکر کردم معنی این مثل را نفهمیدم؟؟؟ شما که مفهومش را دریافتی منو هم متوجه کن

پایانه: دیگه مطلبی برای نوشتن به ذهنم نمیرسه، دارم به تایپ بس فکر می‌کنم.

بازدیدها: 27