ترمیم دم مارمولک و درمان آسیب نخاعی

با درک راز چگونگی فرایند ترمیم در دم مارمولکها، ممکن است محققین بتوانند راه هایی را برای تحریک ترمیم و بازسازی در انسان ایجاد کنند. تیمی از محققین دانشگاه ایالتی آریزونا یک گام به حل این معما نزدیک شده‌اند. آنها دستورالعمل‌های ژنتیکی دخیل در ترمیم دم مارمولکها را کشف کرده‌اند که ممکن بیشتر بستگی به استفاده از ترکیب و مقدار صحیح اجزای شیمیایی داشته باشد. این تیم تحقیقاتی از نسل جدیدی از ابزارهای آنالیز مولکولی و کامپیوتری برای سنجش میزان بیان ژنها در دم مارمولکها استفاده کرده‌اند. آنها ترمیم دم را در مارمولک آنول سبز بررسی کرده‌اند که زمانی که دمش به وسیله یک شکارچی قطع میشود میتواند دم از دست رفته را مجدد ترمیم کند. مارمولکها اساسا ابزار ژنتیکی شبیه انسان دارند. این محققین کشف کرده‌اند که حداقل ۳۲۶ ژن در مناطق خاص دم درحال ترمیم بیان میشوند که شامل ژنهایی هستند که در تکوین جنینی دخیل هستند و به سیگنالهای هورمونی و ترمیم زخم پاسخ میدهند. سایر جانوران مانند سمندرها، بچه قورباغه‌ها نیز میتوانند دم‌شان را بازسازی کنند. طی ترمیم دم، آنها ژنها را با توجه به پیام رسانی مسیرWntروشن میکنند که برای کنترل سلولهای بنیادی در بسیاری از اندام‌ها مانند مغز، عروق خونی و فولیکولهای مو لازم است. بنابرایم مارمولکها دارای الگوی منحصر بفردی از رشد بافتی هستند که در سرتاسر دم گسترده است. ترمیم یک فرایند همیشگی نیست. در حقیقت، این فرایند در مارمولکها برای ایجاد یک دم فانکشنال ۶۰ روز طول میکشد. مارمولکها یک ساختار درحال ترمیم پیچیده از سلولهای در حال رشد را تشکیل میدهند که به بافتهای متعدد در مناطق مختلف دم تبدیل میشوند. این محققین نوعی از سلولها را شناسایی کرده‌اند که برای ترمیم بافتی مهم هستند. مارمولکها نیز مانند انسانها و موشها دارای سلولهای اقماری هستند که میتوانند رشد کرده و به عضلات اسکلتی وسایر بافت ها تکوین یابند. همان طور که گفته شد با استفاده از نسل جدید تکنولوژی برای توالی یابی ژنهایی که در طی ترمیم بیان میشوند، این محققین توانسته‌اند راز این که چه ژنهایی برای رشد دم در مارمولک ضروری هستند را کشف کنند. با استفاده از دستورالعمل‌های ژنتیکی کشف شده برای ترمیم در مارمولکها و یافتن ژنهای مشابه در انسان، ممکن است موفق به ایجاد غضروف جدید، عضله و حتی طناب نخاعی در آینده باشیم. محققین امیدوارند که یافته‌های آنها منجر به کشف درمانهای جدید برای آسیب‌های نخاعی، ترمیم نواقص تولد و بیماریهایی مانند ارتریت شود.منبع

پسرفت: خوشبختی شادبودن در همین ثانیه ایست که الان توشی، پس با افسوس و حسرت گذشته، خوشبختی الان، و دیروزه فردای خودت را خراب نکن.

بازدیدها: 139

سلول‌های بنیادی

سلولهاى بنیادى سلولهاى پایه‌اى هستند که قابلیت تمایز به انواع سلولهاى بدنى نظیر قلب، عضله، عصب و… را دارند. این سلولها به لحاظ منشاء به سه دسته تقسیم مى شوند: ۱_سلولهاى‌بنیادى جنینى. ۲_سلولهاى بنیادى بندناف. ۳_سلولهاى بنیادى بزرگسالى. این سلولها روز هفتم پس از لقاح هنگامى که جنین در مرحله بلاستوسیت قرار دارد تهیه می‌شوند. در واقع این سلولها به صورت یک رده سلول بنیادى تهیه مى‌شوند که هر رده سلولى شامل سلولهایى است که از یک والد مشترک تهیه شده‌اند و از لحاظ کاریو تایپ و خصوصیات ژنتیک کاملاً شبیه هم هستند. امروزه علم طب سعى دارد در راستاى کارهاى درمانى از این خاصیت تمایزى سلولهاى بنیادى براى پیوند در اعضاى مختلف استفاده کند. تاکنون استفاده از این سلولها در سکته‌هاى قلبى پاسخ‌هاى مثبتى داده است و در برخى بیماران سکته‌اى که مقدار زیادى از بافت قلبى آنها از بین رفته و امید به زندگى نداشتند، درمان به وسیله این سلولها زندگى دوباره‌اى به آنها بخشیده است. پژوهشکده رویان از خاصیت تمایزى سلولهاى بنیادى جنینى براى تبدیل به سلولهاى عصبى استفاده کرده و در درمان ضایعات نخاعى موش صحرایى به کار بردنده اند. منبع
دانشمندان دریافته‌اند که سلول‌های کلیه موجود در ادرار برای تبدیل به
سلول‌های بنیادی کاربردی و مفید هستند. ظاهرا ادرار نه تنها حاوی ضایعات بلکه سلول‌های کلیه است. این سلول‌ها به هر طریق از لوله‌های کلیه بیرون آمده و وارد ادرار می‌شوند. دانشمندان در این میان سلول‌های اپیتلیال کلیوی را جداسازی کرده‌اند که پوسته بیرونی توبول‌ها را که مسئول انتقال مایعات هستند، پوشش می‌دهند. تنها ۳۰ میلی‌لیتر ادرار برای جمع‌آوری سلول‌های کافی برای این فرآیند بسنده می‌کند. این سلول‌ها طی فرآیندهای آزمایشگاهی از سایر موارد جدا شده و در یک سیستم کشت قرار می‌گیرند. سپس یک شیوه خاص که با اصلاح ژنتیکی کار می‌کند، منجر به تولید سلول‌های بنیادی چندمنظوره می‌شود. با قرار دادن چند ژن خاص در ژنوم این سلول‌ها، یک تغییر اساسی در رفتار آن‌ها بوجود می‌آید که باعث بازگشت آن به حالت سلول بنیادی می‌شود.منبع

پاپوش: بنظر من همونطور که آدم ماشینش را بیمه میکنه باید خانواده‌اش را با ذخیره نمودن خون بند ناف نوزادش بیمه کنه. بانک خون بند ناف رویان تنها مرکز جدا سازی و ذخیره سازی سلولهای بنیادی در ایران است. بانک خون بند ناف خدمات جمع آوری، جدا سازی و ذخیره سازی سلولهای بنیادی خون بند ناف نوزادان را با توافق والدین و دریافت هزینه نگهداری خون بند ناف ارائه می‌کند.

 یک افسر وظیفه که در آخرین روز سربازی نخاعی شده

آشنائی با دستگاه گوارش و مشکلات آن و نحوه اجابت مزاج بعدازآسیب نخاعی
افت فشارخون ناشی از وضعیت استقراربدن، ضعف و غش کردن در افراد نخاعی

دیس رفلکسی خودمختار در آسیب نخاع

آشنایی با سطوح عملکرد نخاع

بازدیدها: 7304