اتمام حجت

فان مع العسر یسرا* ان مع العسر یسرا(سورهیانشراح آیه‌ی ۵ و ۶)در این آیات خالق خطاب به انسان می‌فرماید: ای کسی که دچار سختی شدی بدان که به یقین بعد از هر سختى آسانى است و در آیه‌ی بعد باز تاکید مى‌کند: مسلماً بعد از هر سختى آسانى است. تکرار کلام خدا علامت تاکید و حتمی بودن وقوع است. حالا دوستانی که میگن آخه چرا اینهمه سختی باید مال من باشه، بدانند که روزهای خوب در راه است، فقط باید در حال زندگی کرد و شاکر داشته‌ها بود نه نا سپاس نداشته‌ها. برداشت از اینجا.

پایانه:  تفسیر سوره‌های:حمد -ناسفلقتوحیدمسدنصرکافرونکوثرماعونقریش- فیل-همزه- عصر-تکاثر- قارعه-عادیات- زلزله-بینه- قدر-علق- تین-انشراح- ضحى-لیل- شمس-بلد- فجر-غاشیه-مدثر- قیامت- دهر انسان-مرسلات- نبا-نازعات- عبس-تکویرانفطار-مطففین- بروج-طارق- اعلى-انشقاق،همه اینجاست.

زندگی زیباست

بازدیدها: 1662