غم و شادی

افسردگی را آدم خودش به خودش میده اگه به نکته‌های مثبت زندگی فکر کنید و شاکر اونها باشید افسرده نمیشید مثلا میتونید شکر کنید که شما نخاعی نیستید و از اینکه خودتون با پای خودتون میتونید برید توالت و بدون نیاز به وسیله یا دارو کارتون را به سرعت انجام بدین و برگردین همین موضوع باید دلیلی باشد برای هرگز افسرده نبودن برای افسرده نبودن میلیونها دلیل هست و فقط یکی از اونها برای افسرده نبودن کافیست اما برای افسرده بودن دلیل‌های بسیار کمی وجود داره که میلیونها از اونها هم برای افسرده بودن در این عمر کوتاه کمه

پسرفت: ۱۰۰میلیون میدم برای ۱سانت نخاع شما

بازدیدها: 1663