تهدید

فرزندی به والدینش میگه: من میخواهم با شخصی ازدواج کنم که معلولیت جسمی داره. اولین و طبیعی‌ترین جواب پدر و مادر به درخواست فرزندشون چیه؟؟ زور نزن خودم نوشتم: اگه چنین غلطی کردی و رفتی دیگه پشت سرت را نگاه نکن، چون دیگه فرزند ما نیستی. وقتی بزرگترها می‌بینند: زوج‌های سالم دوتایی از صبح تا شب
مثل…می‌دوند تا که نانی به کف آرند و به مالک بدهند، وقتی بیشتر زوج‌های سالم زیر
بار هزینه‌های زندگی که منشع تمام بدبختی‌هاست، له میشن و کارشون به دادگاه و جدایی میکشه، وای به حال کسی که با من معلول زمین‌گیر که نه کار و کاسبی دارم نه مال و منالی، ازدواج کنه. بزرگترها واقعیات زندگی می‌بینند و بنابر اونهاست که نمی‌تونن به عزیزشان اجازه بدهند خودش را …… . اون چیزی که جوانان در آینه نمی‌بینند، بزرگترها در خشت خام می‌بینند.

پیآمد: من معلولی هستم که ۷۰درصد از سلامتی جسمانیم را ازدست دادم و این دلیل خوبی استش برای اونکه من ۷۰درصد بیشتر از دیگران گرفتار معلولیت‌های روانی باشم.

پلیس+۱۰

دکتر ماهواره

بازدیدها: 22