توصیف‌های قرآن از بهشت

در قرآن کریم برای ترسیم چهره و ویژگى‌هاى بهشت و بهشتیان آیات فراوانى آمده است، حدود ۷۰ بار در قرآن با آمده است: باغهاى طرب انگیز که زیر درختان آن نهرها جارى است. در ادامه توصف بهشت در قرآن را بخوانید:

۱-درختان و سایه‌هاى آن مانند میوه‌هایش همیشگى است.

۲-فرشتگان بر بهشتیان وارد مى‌شوند و سلام و تحیت می‌گویند.

۳-بهشتیان لباس‌هایی فاخر به رنگ سبز، از حریر نازک و ضخیم، در بر می‌کنند.

۴-بر تخت‌ها تکیه زده، نه آفتاب سوزان مى‌بینند و نه سرما.

۵-سایه درختان بهشتى بر سر بهشتیان و میوه‌هایش در دسترس آنان است.

۶-ساقیان زیبارو و حوریان با جام‌هاى سیمین و بلورین بر آنان دور مى‌زنند.

۷-شراب‌هایى مى‌نوشند که طبعش چون زنجبیل و عطرآگین است.

۸-چشمه سلسبیل در آن جاست.

۹-جهانى است بزرگ و کشورى است پرنعمت.

۱۰-لباسشان از استبرق و دست بندهایشان نقره فام است.

۱۱-ساقى شرابشان پروردگار، و شرابشان طاهر و پاک است.

۱۲-در رخسارشان شادمانى نعمت‌هاى بهشتى پدیدار است.

۱۳-شرابشان ناب و سر به مهر و دست نخورده است.

۱۴-ترکیب طبع آن شراب این که به مشک مهر کرده‌اند و از عالم بالا است.

۱۵-آب‌هاى بهشت هیچ‌گاه گندیدده نمى‌شود و طعمش تغییر نمى‌کند.

۱۶-نهرهایى از شراب ناب که براى نوشندگان لذت بخش است و چشمه‌هایى از شیر که طعمش تغییر نیابد و چشمه‌هایى از عسل مصفا در آن جاست.

جایگاه امن، امان و سلامتى است.

۱۷-در آن جا براى بهشتیان از همه میوه‌ها به اضافه لطف و بخشش پروردگارشان هست و آنچه که انسان بخواهد و چشم‌ها را به شوق و لذت اندازد مهیاست و انسان در آن جاوید باشد.

۱۸-سایه‌های آن گسترده است که همسران بهشتی در آن جای می‌گیرند.

۱۹-در بهشت جاودان، مسکن‌های پاکیزه وجود دارد.

۲۰-تخت‌های فراوان وجود دارد که رو به روی یکدیگر قرار دارند.

۲۱-غرفه‌ها و حجره های فراوان در بهشت وجود دارد که بعضی از آن‌ها چند طبقه می‌باشند.

۲۲-نهرهایی از آب، نهرهایی از شیر، نهرهایی از شراب طهور و نهرهایی از عسل در بهشت وجود دارد.

۲۳-گستره و وسعت بهشت بسیار گسترده است، و وسعت آن آسمان‌ها و زمین است.

۲۴-در بهشت، قصرهای هم وجود دارد که از زیر آن نهرهای جاری است.

۲۵-بهشتی‌ها در قصرها با دستبندهایی از طلا آراسته می شوند.

۲۶-بهشتیان با مروارید هم زینت می‌شوند.

۲۷-گرداگرد آنها قدح‌هایی لبریز از شراب طهور سفید رنگ و درخشنده و لذّت بخش می‌گردانند.

۲۸-فرشهایی بهشتی با آسترها و روکش‌هایی از دیبا و ابریشم زینت یافته‌اند.

۲۹-از میان درختان بهشتی، خرما و انار نیز وجود دارد.

۳۰-حوریانی در خیمه‌های بهشتی مستورند.

۳۱-این حوریان چشم درشت و چشم سیا نوجوان و بسیار جوان هستند.

۳۲-جام‌های طلایی رنگ شراب طهور و ظرف‌های غذا را گرداگرد آن می‌چرخانند.

۳۳-نوجوانان بهشتی پیوسته گرداگرد آنها می‌چرخند و از آن پذیرایی می‌کنند.

۳۴-گوشت پرنده از هر نوع که مایل باشند، موجود است.

۳۵-آنها زیر سایه درختان سِدر بی‌خار و در سایه درخت طلح که درختی خوش رنگ، خوشبو و پر برگ است، قرار دارند.

۳۶-چیدن میوه‌ها بسیار آسان است.

۳۷-ظرف‌هایی بلورین از نقره که آنها را به اندازه مناسب آماده کرده‌اند.

انواع انگورها در آن وجود دارد.

۳۸-فرش‌های فاخر و گسترده، بالش‌ها و پشتی‌های صف داده شده در آن قرار دارند.

۳۹-بهشت دارای درهایی متعدد و متنوع است.

۴۰-نگهبانان بهشتی دم در بهشت ایستاده‌اند و بهشتیان گروه گروه به سوی بهشت در حرکت هستند.

۴۱-و چهره شاداب و خندان دارند.

۴۲-شراب های طهور بهشتی در ظرف‌هایی دست نخورده و سربسته قرار دارند که بر آنها مُهر نهاده شد، که از مِسک است.

۴۳-بهشتیان با دوزخیان گفت و گو می‌کنند.

گفتنى است قران در اوصاف بهشت و همچنن در ویژگى‌هاى جهنم، به بیان آن دسته از مطالبى که براى همگان قابل ادراک است پرداخته، با بیان نمونه‌هایى که در این جهان وجود دارد مطلب را نزدیک ساخته است وگرنه، نظام آخرت با نظام دنیایى تفاوت اساسى دارد و واژه دنیایى توان تفسیر کنه آن را ندارد آن سان که جنین در رحم مادر توان درک واقعیت هاى خارج از رحم را ندارد.

بازدیدها: 107