اخبار ترمیم آسیب نخاعی

تیمی از محققین توانسته‌اند موشی که به دلیل آسیب نخاعی دچار فلج پاها بود را با استفاده از سلول‌های بنیادی درمان کنند. آنها در این مطالعه سلول‌های بنیادی عصبی مشتق از سلول های iPS‌انسانی را به موش پیوند کردند. سرپرست تیم تحقیقاتی اعلام کرد که این اولین بار در جهان است که اثرات درمان سلول‌های بنیادی پرتوان القایی به اثبات رسیده است.  در حال حاضر درمان موثری برای آسیب اعصاب نخاعی وجود ندارد و استفاده از سلول‌های iPSبرای درمان می‌تواند امیدهای درمانی را ایجاد کند. این مطلب که درمان چنین ضایعاتی با استفاده از سلول‌های iPSمیسر شده است بسیار خوشایند است. محققین قصد دارند که بزودی مطالعات بالینی را در این زمینه آغاز کنند. همان طور که گفته شد محققین سلول‌های بنیادی عصبی را از سلول‌های iPS تولید کرده‌اند که قادرند رشد کرده و به سلول‌های عصبی تبدیل شوند. محققین ۹ روز بعد از آسیب نخاعی، بیش از ۵۰۰۰۰۰ سلول بنیادی عصبی را به نخاع‌های آسیب دیده  ۴۰ موش پیوند کردند. تصور می‌شود این زمان، زمان مناسبی برای پیوند باشد. محققین از نوع خاصی از موش استفاده کردند که بعد از پیوند دچار واکنش‌های ایمونولوژیک نمی‌شود. بعد از حدود یک ماه، ۲۹ موش که زنده مانده بودند قادر به راه رفتن و دویدن بودند و ۱۱ موش به دلایلی نامربوط به آزمایش مردند. اگرچه بسیاری از محققین نگران ایجاد تومورهای بدخیم بوسیله iPSCها هستند اما هیچگونه توموری در این موش‌ها مشاهده نشد. منبع

بازدیدها: 51