سلول درمانی آسیب نخاعی

مطالعه‌ای جدید نشان میدهد که چگونه تزریق سلولهای بنیادی می‌تواند روی آسیب نخاعی در پریمات‌ها اثر گذارد و نشان داد که این سلول درمانی می‌تواند به طور معناداری عملکرد حرکتی این موجودات را ریکاوری کند و روند بهبود را نیز تسریع کند. محققین این مطالعه را گامی مهم به سمت بهبود نتایج سلول درمانی آسیب‌های نخاعی می‌دانند. مطالعات زیادی در گذشته صورت گرفته است که نشان از  اثر مثبت سلول درمانی روی آسیب نخاعی داشته است اما اغلب این مطالعات روی جوندگان صورت گرفته است و از این منظر با پریمات‌ها تفاوتهایی وجود دارد. در این مطالعه محققین سلولهای پیش ساز بنیادی عصبی مشتق از سلولهای بنیادی جنینی نوعی میمون را به میمون‌های بالغی که آسیب نخاعی متوسطی داشت پیوند کردند. مزیت استفاده از این حیوان شباهت بین سیستم عصبی و پاسخ دهی ایمنی آن به انسان بود. تزریقات ۱۴ روز بعد از وقوع اسیب نخاعی صورت گرفت، این زمان بهترین زمان است زیرا که التهاب در این موجودات فروکش کرده است. نتایج امیدوار کننده بود. نتایج نشان میداد که عملکرد حرکتی در گروه تیمار در مقایسه با گروه کنترل ریکاوری شده است. هم چنین هیچ گونه اثری از رد پیوند یا ایجاد تومور که از عوارض جانبی مربوط به سلول درمانی است مشاهده نشد. محققین می‌گویند که ترکیب سلول درمانی با فعالیت‌های بازتوانی و داروهای مناسب می تواند روند ترمیم را بهینه تر کند. منبع

بازدیدها: 46