اپیدمی کرونا ویروس

پدیده به حد بحران رسیدن اپیدمی کرونا ویروس اونهم، بلافاصله پس از پیروزی نظام ولایی جمهوری اسلامی، در انتخابات دوم اسفند ۹۸، ترفند دیگری از استکبار جهانی بود در مقابل مشت محکمی که امت همیشه در صحنه به دهان یاوه گویان کوفتند. باشد جانباختگان کرونا ویروس با شهدای اسلام همنشین باشند و بازماندگان از پیروان راه امام امت. و من الله توفیق.

 

بازدیدها: 152