پیوند با سلول‌های بنیادی

تحقیقی جدید پیشرفت امیدوارکننده‌ای در استفاده از سلولهای بنیادی برای درمان آسیب‌های نخاعی نشان میدهد. نتایج این مطالعه نشان میدهد که سلولهای بنیادی انسانی که به طناب نخاعی آسیب دیده پیوند شدند موجب احیای برخی عملکردهای حرکتی شدند. آسیب‌های نخاعی ناشی از تصادفات و بیماری‌ها می‌تواند منجر به پارگی فیبرهای عصبی شود که یا وارد نخاع می‌شوند یا از آن خارج شوند. اغلب این آسیب‌ها منجر به از دست رفتن اعصاب پاها یا دست‌ها و فلجی می‌شوند که در این میان فرد حس خود را از دست میدهد و دردهای مزمن به سراغ فرد می‌آید. در حال حاضر درمان مناسبی برای بازیابی عملکردهای حسی وجود ندارد. دلیل این امر، ایجاد یک سد در تقاطع بین فیبرهای عصبی قطع شده و نخاع است که مانع از رشد آنها به درون نخاع و احیای ارتباطات عصبی از دست رفته می‌شود. در این مطالعه جدید، محققین سلولهای بنیادی انسانی را به محل آسیب نخاعی در موش پیوند کردند تا بتوانند مسیرهای عملکردی را برای اطلاعات حسی که از بافت‌های محیطی به طناب نخاعی میرسند بازیابی کنند. نتایج نشان میدهد که سلولهای بنیادی پیوند شده به عنوان پلی عمل کرده و اجازه میدهد که فیبرهای عصبی حسی آسیب دیده به درون نخاع رشد کنند و ارتباطات عصبی دارای عملکرد را مجددا بازسازی کنند، در نتیجه این فرایند احیای بلندمدت اندام هایی اتفاق خواهد افتاد که عملکردهای حسی شان را از دست داده اند. سلولهای بنیادی پیوند شده به انواع مختلف سلولها با سطوح مختلف بلوغ به ویژه در مورد سیستم ایمنی تمایز می‌یابند. منبع

امیدی برای درمان آسیب‌های نخاعی

موشهای فلج بعد از تزریق مواد شیمیایی و شوک الکتریکی توسط دانشمندان، توانستند راه بروند، بدوند و حتی از پله ها بالا بروند. دانشمندان نشان دادند این موشها بعد از اینکه نخاعشان در مواد شیمیایی شستشو داده شد و به آنها شوک الکتریکی داده شد، دوباره توانستند راه بروند. یک جراحت در ناحیه نخاع باعث میشود مغز دیگر نتواند اندامها را کنترل کند. این تحقیق نشان داد که موشهای آسیب دیده حتی توانستند با تحریک نخاعی بدوند. متخصصان میگویند این یک تحقیق استثنایی است و دیگر نمیتوان به بازیابی توان حرکت بعد از فلج شدن به عنوان یک رویای دست نیافتنی نگاه کرد و آن را رد کرد. در سال ۲۰۱۱ پزشکان توانستند توانایی ایستادن را بار دیگر به یک مرد آمریکایی باز گردانند. آنها این کار را با تحریک الکتریکی نخاعی انجام دادند. این مرد بعد از تصادف با یک اتومبیل از قفسه سینه به پایین فلج شده بود. محققان موسسه فدرال تکنولوژی سوییس میگویند که توانسته‌اند توانایی انجام حرکتهای دیگر مانند دویدن و بالا رفتن از پله‌ها را نیز در این موشها احیا کنند. نخاع این موش ها از دو نقطه دچار بریدگی شده بود اما قطع نشده بود و این یعنی نخاع قادر نیست پیام مغز را به پاها برساند. محققان سپس تلاش کردند که این آسیب دیدگی را درمان کنند. در وهله اول مواد شیمیایی به نخاع تزریق کردند تا اعصاب نخاع تحریک شود. به پایه نخاع هم شوک الکتریکی دادند. دانشمندان میگویند به این ترتیب مغز نخاع را دوباره بیدار کردند. با این همه، این اعمال برای بازیابی توان حرکت کافی نبود. این موشها توسط روبات کنترل میشدند. به آنها خوراکی یا چیزی که دوست داشتند نشان داده میشد که موشها برای رسیدن به آن باید راه رفتن را فرا می گرفتند. به گفته دانشمندانی که این تحقیق را انجام دادند، این موشها با گذشت زمان توانستند ابتدا یک قدم و سپس چند قدم راه بروند. به تدریج قادر بودند راه بروند و این روند تا آنجا ادامه یافت که آنها توانستند به سرعت بدوند، از روی موانع بپرند و از پله‌ها بالا بروند. پروفسور گرگوار کورتن، رئیس این گروه تحقیق از روند بهبودی این موشها ابراز شگفتی میکند و میگوید: این کاملا دور از انتظار بود، آنها به اراده خود راه میرفتند و از پله‌ها بالا میرفتند. دانشمندان نشان دادند که در پی عملکرد آنها عصب‌های جدیدی در اطراف محل آسیب دیدگی تشکیل و تغییراتی هم در مغز ایجاد شده است. با این اوصاف، این روشی برای درمان آسیب دیدگی‌های نخاعی در انسانها محسوب نمیشود. متخصصان میگویند نتایج این تحقیقات بسیار مهم است و پیداست که مسیری که در آن گام برداشته میشود مسیر درستی است. آنها میگویند: ما دست کم فهمیده‌ایم که باید موشها را وادار کنیم که بخواهند راه بروند و این به خودی خود نشانگر میزان اهمیت آموزش و توانبخشی در این حیطه است. برگرفته از BBC
پیوست: خوشبختانه همه‌ی دوستان نخاعی من قبل من به این نتیجه رسیدن که: ما نخاعی‌ها نباید به امید درمان زندگی را تعطیل کنیم. هنر ما اینه که که با شرایطی که داریم خوب زندگی کنیم.

گزارش نتایج تحقیقات در باره ضایعات نخاعی