سلول بنیادی مشتق از چربی

در یک مطالعه پزشکان از یک مدل مخرب آسیب نخاعی استفاده کرده‌اند که جراحان و متخصصین اعصاب بیشتر با این نوع آسیب مواجه هستند. چربی یک منبع مناسب برای سلول‌های بنیادی محسوب می‌شود و می‌توان طی لیپوساکشن مقادیر زیادی چربی و در نتیجه سلول بنیادی بدست آورد. این سلول‌های بنیادی مشتق از بافت چربی می‌توانند منبع مناسبی از سلول‌های بنیادی اتولوگ برای پیوند به بیماران ضایعه نخاعی و نیازمند پیوند باشد. در این مطالعه محققین سلول‌های بنیادی مزانشیمی را با ماتریکس فیبرینی ترکیب کرده و آن را بدون جراحی به ناحیه آسیب دیده نخاعی مدل رتی منتقل کردند. این ترکیب علاوه برای احیای عملکرد حرکتی، وسعت ناحیه آسیب دیده و فعال شدن آستروگلیال‌ها را نیز کاهش داد. محققین منتظر هستند تا تست‌های بیشتری را روی این رت‌ها انجام دهند. محققین امیدوارند از این رویکرد در مدل‌های جانوری آسیب نخاعی، و در ادامه انسان نیز استفاده کنند.