ساختن عرق

ما نخاعی‌های گردنی چون عرق نمی‌کنیم، گرمای بدنمان بسرعت بالا میره تا حدی که حالمون فجیع میشه، برای سفر امسال‌ به شمال باید از غرب به شرق تهران و از اونجا بطرف دریا میرفتیم، هوای داغ و کثیف تهران باعث شد که بعد آبعلی نم‌نمک بد حال و نا آرام بشم، هرچی آب خنک خوردم چیزی عوض نشد تا اینکه شیشه‌ی آب را گرفتم و آب اون را ریختم روی سر و صورت و گردن و سینه و ران‌هام، البت لخت نشده بودم‌هآااا، آب را روی لباس‌هام ریختم، بعد این آب تنی مفید و مختصر لحضه به لحضه حالم خوب و خوب‌تر شد. در راه برگشت از شمال به خانه باز هم در تهرانِ …. حالم فجیع شد که اینبار عملیات داخل اتول جواب نداد بنابراون در حیاط منزل هم با شلنگ اساسی آب‌تنی کردم، آی حال میده.

ته‌بندی: بعد دوماه از عمل اصلاح دید، باید میرفتم جهت معاینه‌ی چشم‌هام، دکتر بهم گفت یه چشمت کاملا طبیعی و بدون نمره شده آمآاااا اون‌یکی چشمت: دو‌ نمره قوی تر از طبیعی شده و الآن دید عقابی داره

آشنایی با بیماریه تالاسمی

بازدیدها: 29