مته بر خاکشیر

خاکشیر از بین برنده مواد زائد اطراف نخاع و کم‏ کننده برودت احشاء و از بین برنده اخلاط ریه مى‌باشد و حرکات دودى امعا را تحریک مى‏نماید، دافع جراحات است و خون را صاف مى‏کند. خاکشیر را بخورید. تب‏ بر است، براى رفع التهاب پوستى مانند کهیر مؤثر مى‏باشد،خاکشیر براى رفع کرم معده و سنگ کلیه نافع است، اشتهاآور است، بازکننده گرفتگى صدا مى‌باشد، خاکشیر را با شیر مخلوط کنید و با عسل شیرین نموده و بخورید براى باز شدن رنگ چهره و افزایش نیروى جنسى نافع است، اگر ده روز هر روز خاکشیر با شیر خورده شود سبب فربهى انسان مى‏گردد و ناراحتى‏هاى بلغمى را برطرف مى‏سازد. خاکشیر را سنگ‏ شو نموده با گلاب یا آب خالص خوب بجوشانید تا شکفته شود و بخورید، قى‏ آور است و از آن در موارد مسمومیت که لازم است قى‏ آورده شود استفاده کنید. بیست گرم خشک خاکشیر را در دهان بریزید و بدون آب آنها را کم‏کم با آب دهان تر کنید و بلع نمایید. اسهال و دل‏پیچه را درمان مى‏کند. خاکشیر را با آب سرد و کمى قند مخلوط کنید و بخورید. درد معده و سرگیجه را برطرف مى‏سازد. بهترین نوشیدنی ماه رمضان: خاکشیر را تمیز کنید و در ظرفى بریزید و روى آن آن‏قدر یخ بمالید تا رنگش روشن شود و بسیار خنک گردد بعد مقدارى سکنجبین با آن مخلوط نموده بخورید. غلیان صفرا و خشک شدن دهان و عطش حاصل از گرما و سردرد و کهیر را درمان مى‏کند. خاکشیر را بجوشانید و آب و دانه را با هم میل کنید. براى کاهش حدّت سرخجه و سرخک، جدرى یا آبله و شرى (مخملک) مفید است، جوشانده آن را با نبات در مواقع نزله و هنگام یبوست مزاج به اطفال بدهید، بسیار مفید است. از خاکشیر شیاف ساخته و شب‏ها در مهبل بگذارید، براى التیام زخم رحم و کمک به وضع حمل مفید است. تذکر: در برخى مزاج‏ها و در بعضى اشخاص سردرد ایجاد مى‏ کند، مصلح آن کتیرا مى ‏باشد. منبع : بوعلی

بازدیدها: 36