جانب احتیاط

بروبچ به خراب‌کاری میگن سوتی، من گاهی خراب‌کاری می‌کنم اما اون هیچ ربطی به این سوتی که گوش‌هام مرتب میدن نداره. صدای گوش‌هام شب‌ها موقع خواب، بخصوص وقت‌هایی که روز خوابیده باشم حسابی کلافه‌‌‌ام می‌کنه. صدای گوشم‌هام اندازه‌ و شبیه صدای زودپز توی آشپزخانه است که از توی یه اطاق دیگه شنیده بشه. جای شکرش باقیه که زود متوجه عوارض جنتامایسین و آمی‌کاسین و تاثیر اونها روری شنوایی‌م شدم و از دریافت این دست آنتی‌بیوتیک‌ها امتناع کردم. چند وقتی هست که احساس می‌کنم هر نوع آنتی‌بیوتیکی صدای گوش‌هام را تشدید می‌کنه، البته این دلیل علمی نداره و شاید من نسبت به این داستان وسواسی شدم.

پاورقی: روزی که رفته بودیم پیش دکتر صابری یه دوست نخاعی از زاهدان اومده بود که می‌گفت به دلیل تزریق زیاد جنتامایسین گوش‌هاش کم شنوا شدن، چرا دکترها که عوارض و تاثیر این داروها را روی کلیه‌ و گوش‌ می‌دانند در تجویز این دارو جانب احتیاط را در نظر نمی‌گیرند؟؟

کسانی که حال وبلاگ نویسی را ندارن و کسانی که عشق مجری‌گری دارن

مدرسه‌ی روبه تخریب روشن‌دلان

حاجی و دختران

آموزشword

بازدیدها: 75