آرشیو دسته ازدواج معلولین

عروس قطع نخاعی که ایستاد

ماه عسل

مهمانه سال نوی میلادی

چرا وبلاگ ۷۰روز بروز نشد!؟

واکنش مرد نخاعی به ازدواج و همسرداری

پاسخ به خواستگار قطع نخاع

از امیرفرهاد

از پسرم

بعضی از عکسهای توی وبلاگ

سالی که گذشت