آرشیو دسته پزشکی و درمان

گسترش غیرقانونی درمان از طریق سلول‌های بنیادی

پیوند و ترمیم نخاعی

کاهش درد و اسپاسم در بیماران نخاعی و قطع عضو

درمان MS

از پوست تا مغز

طب سوزنی و سلولهای بنیادی

جایگزین بافت نخاعی آسیب‌دیده

مطالعات بالینی سلول بنیادی

بهبود آسیب نخاعی

مشاوره به معلول و خانواده