راز جوانی

شما از کدام دست آدم ها هستید: اونهایی که کم آب مینوشند؟؟ یا اونهایی که زیاد آب مینوشند؟؟ اگر زیاد آب بنوشید پوست جوان و با طراوت و بدن سلامتی خواهید داشت. همه ی متخصص ها راز سلامتی و جوانی را در آب نوشیدن زیاد میدانند. من که هرچی آب میخورم سیر نمیشم و چقدر خوشمزه و گوارا است این آب بی رنگ و بو. حداقل ساعتی یک لیوان آب بنوشید تا همیشه پوستی زیبا و عاری از هر گونه چین و چروک داشته باشید.