کانال تلگرام وبلاگ

متاسفانه به دلیل برخی اشکالهای غیر قابل رفع مجبور ب دیلیت اکانت تلگرام شدم
و چون عواقب این کارو نمیدونستم دست رسی ب کانال وبلاگ: را از دست دادم
دوستان لطفت کانال وبلاگ را در آدرس جدید دنبال کنند: بام داد @iranbamdad

https://telegram.me/iranbamdad

نظر شما